Update: Op dit moment vindt er groot onderhoud plaats waardoor het dashboard niet altijd de juiste gegevens laat zien.

Vanuit de Pollinator Group willen we graag de zorg effectiever, toegankelijker en goedkoper maken. Dit doen we op diverse manieren en een daarvan is door het verschaffen van informatie. We zijn continu bezig om gegevens van ziekenhuizen te vertalen naar heldere dashboards. Tot nu toe hebben we gegevens van de Nederlandse ziekenhuizen verwerkt over 2016. De komende weken zullen we deze informatie aanvullen met andere relevante gegevens. Voor specifieke diensten en benchmarks rondom zorgdata kun je contact opnemen met contact@pollinatorgroup.org.