Vanuit de Pollinator Group werken we onder andere met financials die nadenken over de toekomst. Finance draait niet meer alleen om het maximaliseren van de winst van je organisatie op de korte termijn, maar om het maken van impact en de lange termijn. Een van de manieren hoe Pollinators impact maken is door sustainable finance onderzoek en opdrachten uit te voeren.

Zo hebben we bijvoorbeeld onderzocht of Groningen haar doelstellingen kan behalen om energieneutraal te worden in 2035, maar ook om te kijken wat voor (sociale) rendementen worden behaald wanneer organisaties verduurzamen.

Verduurzamen houdt enerzijds in dat je langer gebruik maakt van de huidige middelen die je hebt (denk bijvoorbeeld aan het gezond oud laten worden van je medewerkers), maar ook wat de impact is van investeringen in nieuwe en alternatieve vormen van verduurzaming.

We maken hierbij gebruik van enerzijds onze kennis van data (kunstmatige intelligentie,  big data analytics en optimalisatieprogramma’s), maar ook de menselijke en organisatorische kant. Door zowel kwantitatief als kwalitatief te kijken naar organisaties kunnen wij helpen om effectief te verduurzamen en tegelijkertijd zoveel mogelijk impact te maken.

Wil je meer weten over sustainable finance? Neem dan gerust contact op via contact@pollinatorgroup.org.