Educatie is tot nu toe helaas vooral weggelegd voor welgestelde mensen in bepaalde delen van de wereld. Toch wordt de vraag naar hoger opgeleide mensen alleen maar groter in de toekomst. Tegelijkertijd zien we in Nederland dat de werkdruk voor basisschoolleraren toeneemt en dat de kwaliteit over de breedte goed is, maar dat we moeite hebben met het faciliteren van excellente leergangen. Met de komst van online colleges via MOOC’s is het opeens voor iedereen met een internet verbinding mogelijk geworden om college te volgen bij Harvard of MIT. Toch hebben we hier nog een grote stap in te maken.

Vanuit de Pollinator Group ontwikkelen we zelf trainingsfaciliteiten die iedereen online kan volgen, worden mensen gefaciliteerd om fysieke trainingen te (leren) geven en proberen we onderwijs effectiever en meer beschikbaar te maken voor een zo groot mogelijke populatie. Het volgen van onderwijs zou geen privilege mogen zijn, maar een kans voor iedereen om te leren hoe zij of hij kan bijdragen aan een betere samenleving. We doen dit door de opbrengsten van onze activiteiten te stoppen in dit doel. 100% van onze affiliatieopbrengsten van de vergelijkers (behalve die voor de zorg en energie) en de verschillende partijen waar we affiliatie voor doen komen ten goede aan het verbeteren van scholing. Wil je graag zelf bijdragen, of heb je ideeën, stuur dan een mailtje naar idee@pollinatorgroup.org of laat het weten via onze sociale kanalen. Via onderstaande vergelijkers en affiliatiepartners steun je met iedere aankoop die je doet de programma’s.