Over het algemeen hebben we goede zorg in Nederland. Toch zien we dat de zorg telkens duurder wordt. Denk hierbij aan dure medicijnen die niet meer vergoed worden, een vergrijzende populatie die meer zorg nodig heeft en gezond oud worden. Daarnaast zien we dat zorg in heel veel landen nog beperkt beschikbaar is en alleen voor de rijkere mensen. Wij willen vanuit de Pollinator Group bijdragen aan een betere, effectievere en goedkopere zorg. Zo hebben medewerkers van de Pollinator Group geholpen bij het verbeteren van processen in ziekenhuizen om de kwaliteit te verbeteren en e-health oplossingen mogelijk te maken. Om met dit thema bezig te gaan hebben we een aantal ideeën om mee te werken. Zo willen we geld gebruiken om te investeren in bedrijven die medicijnen maken en ze aanspreken op de consequentie van te hoge medicijnprijzen, maar ook tegelijkertijd in start-ups en organisaties die zich inzetten voor nieuwe methodieken van gezondheidszorg zoals schaalbare zorg, robotics en nieuwe behandelmethodieken.

We gebruiken daarnaast onze kennis en middelen om onderzoek en preventieve middelen te faciliteren. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Zou je graag bij willen dragen aan dit doel? Laat je ideeën en mogelijkheden horen via idee@pollinatorgroup.org of via onze sociale kanalen of gebruik onze zorgverzekeringvergelijker. Het kost jou niks extra voor je zorgverzekering, maar 100% van de winst op de affiliatiegelden die wij ontvangen gaat naar het verbeteren van de gezondheidszorg.